Tarot

De Tarot

Al in onze vroege jeugd leren wij ons aan te passen aan datgene wat in onze omgeving van ons wordt verlangd. We leerden hoe we ons moesten gedragen om ons geliefd, aanvaard en daarmee veilig te voelen.

Ook de maatschappij vraagt van ons een bepaalde ‘aangepastheid’  waardoor we al snel geneigd zijn onszelf te beperken. Hierdoor raken velen van ons het zicht op wie we Zelf zijn kwijt. Mijn benadering en werkwijze is gericht op het bewust maken van jouw potentieel. Vanuit mijn praktijk heb ik gemerkt dat het vaak de Tarot is die, als een spiegel, een dieper inzicht geeft in de situaties en omstandigheden waar je veelal herhaaldelijk tegenaan loopt.

De Tarot is een oud esoterisch, psychologisch, filosofisch systeem met afbeeldingen die betrekking hebben op facetten van het dagelijkse spirituele leven.
De Tarot, met zijn zeer sterke symbolische waarden, vormt een bijzondere (Leid)raad  tijdens de verkenning van het onbewuste.
De kaarten van de Grote Arcanum vormen op zich een symbolische, psychische reis die de mens op verschillende niveaus en tijdens diverse processen, door zijn leven maakt.

De rol van de Tarot binnen de persoonlijke therapeutische sessies

Na elke therapeutische sessie trek je een kaart uit de Grote Arcanum en neem je van de getrokken kaart een zwart-wit kopie mee naar huis. Deze kaart dient als aanvulling en / of verdieping voor de sessie.
IMG_4163 (Kopie)Thuis associeer je op de kaart in samenhang met de sessie. Tevens kleur / bewerk je de kaart zo, dat de inkleuring en bewerking een aanvulling geven op jou ervaringen in de sessie. De bewerkte kaart plak je in een groot formaat foto- / beeldboek en vul je aan met plaatjes, foto’s en teksten die jij in verband brengt met de associaties op de getrokken kaart in samenhang met de sessie. Zaken die tijdens de sessie nog niet bewust waren, kunnen langs deze creatieve weg alsnog een weg naar het bewustzijn vinden.

Vanuit mijn praktijk heb ik gemerkt dat het de creativiteit van de geest zeer stimuleert en de weg naar onbewuste en verdrongen processen op een bijzondere en toch speelse manier zichtbaar maakt. Je gaat creatiever denken en kijken en daardoor anders reageren op oude en nieuwe situaties.

“Om je gezicht te zien gebruik je een spiegel,
om je ziel te zien een kunstwerk”
( Carl G Jung)

Naast dit creatieve proces, kan “het leggen van de Tarotkaarten” een dieper inzicht geven in situaties en omstandigheden waar je binnen je proces tegen aan loopt.. Daarvoor kunnen diverse legmethoden gebruikt worden. Binnen het therapeutische proces gebruik ik daarvoor de vierkaartlegging en het Keltischkruis. Beide ‘mantische’, inzicht gevende technieken die in een vrij kort bestek weergeven wat je in bepaalde situaties beweegt en beroert. Ook krijg je een dieper inzicht over wat je nog te doen staat en tot welke richting je uitgenodigd wordt op je levenspad.

Wil je binnen persoonlijke therapeutische sessies werken met de tarot of wil je als coach of procesbegeleider hierover een training volgen neem dan contact op.