Tarot Training


kop Tarot Training

Al in onze vroege jeugd leren wij ons aan te passen aan datgene wat in onze omgeving van ons wordt verlangd. We leerden hoe we ons moesten gedragen om ons geliefd, aanvaard en daarmee veilig te voelen.

Ook de maatschappij vraagt van ons een bepaalde ‘aangepastheid’  waardoor we al snel geneigd zijn onszelf te beperken. Hierdoor raken velen van ons het zicht op wie we Zelf zijn kwijt. Mijn benadering en werkwijze is gericht op het bewust maken van jouw potentieel. Vanuit mijn praktijk heb ik gemerkt dat het vaak de Tarot is die, als een spiegel, een dieper inzicht geeft in de situaties en omstandigheden waar je veelal herhaaldelijk tegenaan loopt.

 

De Training

Deze training heeft als doel de deelnemer vertrouwd te maken met de mogelijkheden van de Tarot als creatieve werkmethode, om psychische processen te volgen en te begeleiden. De training is speels van opzet zodat de theorie van de Tarot tot leven komt en op een praktische manier toegepast kan worden.  Je leert op een laagdrempelige manier begeleidings- en duidingstechnieken ontwikkelen.

“Op een verrassende manier steeds
een stukje van jezelf leren kennen”

De training duurt een jaar en is opgebouwd uit 10 dagen, eens per maand.

De trainingsmiddagen zullen in het teken staan van je eigen psychische proces. De Tarot kaarten uit de grote Arcanum zullen hierin een leidraad voor je vormen tijdens de verkenning van je eigen onbewuste. Met behulp van associatie technieken, op de gekleurde en bewerkte kaarten, krijg je een dieper inzicht in de processen die op dat moment in jouw leven om aandacht vragen. En dus krijg je steeds, op een verrassende manier een stukje van jezelf te zien.

Ook besteden we aandacht aan “het leggen van de Tarotkaarten”. Er worden je verschillende methoden en technieken aangereikt en je kunt in kleinere groepjes de technieken oefenen. Hierdoor leer je op een praktische manier het gebruik en de betekenis van de kaarten.

beeldboek kluizenaarGedurende het trainingsjaar maak je je eigen beeldboek zodat je aan het einde van het jaar een bijzonder document hebt waarin je jouw eigen, persoonlijke weg creatief vorm hebt weten te geven. Het beeldboek is een document dat alle associaties, foto’s, teksten en tekeningen die jij in verband brengt met de getrokken kaart bevat. Op deze manier kunnen zaken, die op het moment dat je de kaart trekt nog niet bewust zijn, op een creatieve en spontane manier alsnog een weg naar het bewustzijn vinden.

Vanuit de praktijk heb ik gemerkt dat deze methode de creativiteit van de geest zeer stimuleert en de weg naar onbewuste en verdrongen processen op een bijzondere en toch speelse manier zichtbaar maakt. Met als resultaat dat je op een creatieve manier gaat denken en kijken en daardoor anders op oude en nieuwe situaties kunt reageren.

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is geschikt voor iedereen die

  • Inzicht wil krijgen in de eigen onbewuste processen en drijfveren
  • Eerlijk naar zichzelf durft te kijken
  • Bereid is contact te maken met dat wat zich aandient vanuit het onbewuste
  • De Tarot als symbolen taal wil leren kennen
  • Zijn persoonlijke groei met gelijkgestemden wil delen
  • Bewuster en evenwichtiger in het leven wil staan
  • Zijn creativiteit en levensvreugde wil vergroten
  • Zich aan het heroriënteren is in het leven

Praktische informatie:

Trainer

Ludy Hoogeveen.

Groepsgrootte

Min. 5  Max. 10 personen.

Locatie**

onbekend.

Investering

onbekend. 

Data Tarot training.**

onbekend.

 

**Wanneer je minimaal met 5 personen deze training wilt volgen dan kom ik naar jullie toe om de training te verzorgen.

Heb je nog vragen of wil je je inschrijven neem dan contact op