Familieopstellingen

Praktijk voor creatieve en therap[eutische proces begeleiding

Kleine Ludy

Familieopstelling is een vorm van therapie door Bert Hellinger ontwikkeld.
Familie opstellingen worden gedaan in een groep van minimaal 10 mensen.
In een familie opstelling wordt (een deel van) een familie systeem opgesteld door middel van stand-ins.

Waarom

We behoren allemaal tot een familiesysteem. Een familie systeem is groter dan het oorspronkelijke gezin. Familie systemen gaan generaties lang
terug.

Familieopstelling

 

Zelfs als we zouden willen,
kunnen wij dit systeem niet verlaten
zoals een zandkorrel de woestijn niet kan verlaten

.

In familiesystemen komen ontwrichtingen of verstikkingen voor, zoals bijvoorbeeld:
1. Er is geen respect voor de natuurlijke orde.
2. Leden hebben hun eigen ruimte niet (het recht om erbij te horen).
3. Er is geen balans tussen geven en nemen.

Sommige mensen worden uitgestoten, om sommigen is niet genoeg gerouwd toen ze stierven, en als er informatie achter gehouden wordt ontstaan er familiegeheimen.
Dynamieken of patronen ontwikkelen zich door de generaties heen en kunnen tot allerlei soorten psychosomatische klachten leiden.
Het doel van de familie opstellingen is;
Ten eerste het geven van inzicht in de verstikkende dynamieken.
Ten tweede streeft het ernaar de natuurlijke orde te herstellen, om mensen het gevoel terug te geven: “Dit is mijn plek, nu zie ik jou als mijn…….”.
Ten derde het herstellen van de balans tussen geven en nemen, en het respect voor elk individueel lid van het systeem.
Het resultaat en het doel hiervan zijn dat de liefde die geblokkeerd is, in het systeem opnieuw kan stromen. (Hellinger)

 

Het nieuwe begint pas na aanvaarding van het oude.

C.G. Jung

 

We worden allemaal geroepen tot heldendom,
maar de eerstvolgende taak van de held is terug keren naar huis.
Wij zijn de verlossers van wat verloren is gegaan.

Anodea Judith

De stand-ins:

Die mensen die gekozen zijn om stand-in te zijn voor een lid van de familie, ervaren tijdelijke gevoelens die tot dat systeem behoren, tijdens de opstelling.
De stand-ins spelen geen rol, maar vertellen simpel wat ze ervaren. Dit bijzondere fenomeen is hetgeen wat de hele opstelling draagt.
Men werkt met diep respect voor elkaar en het systeem.

Belangrijke factoren:

Om deel te nemen aan een opstelling is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie over je familie te hebben.

Het zijn feiten zoals:
Zijn er kinderen vroeg gestorven (miskramen of abortussen)?
Waren er één of meer zwarte schapen in de familie?
Wat gebeurde er tijdens de oorlog?
Waren er scheidingen, mensen die geëmigreerd zijn of die een klooster in zijn gegaan? Enz.

Voor wie

De familieopstellingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor cliënten van de begeleiders en dienen als aanvulling op de individuele- en relatieconsulten.

En voor iedereen die het gevoel heeft dat deze manier  van werken een oplossing kan bieden.

Locatie

Nog onbekend.

Data en tijden

nog onbekend

De familieopstellingen vinden 1 maal per maand plaats op zaterdagen van 12:30u-17:30u

Investering

De investering voor deelname is nog onbekend

Aan-/afmelding: 

Er wordt vanuit gegaan dat cliënten maandelijks deel zullen nemen aan de familieopstellingen. Mocht je niet in de gelegenheid zijn te komen dan word je verzocht dit vooraf kenbaar te maken.

Overige belangstellenden kunnen zich aanmelden door contact op te nemen.