Werken met dromen

droomwerk

Boodschappers van de nacht.

 

Dromen zijn illustraties uit het boek dat je ziel over je schrijft

     (Coachingskalender 2013)  

Als boodschappers uit het onbewuste, vormen dromen een fascinerende rode draad in het leven van iedere mens. Zij vertellen wat ons onbewust bezig houdt. Van een aantal gebeurtenissen in ons leven zijn we ons bewust wat ze voor ons betekenen, wat ze met ons doen. Maar van de meeste gebeurtenissen zijn we ons maar half of helemaal niet bewust welke impact ze hebben.
Deze gebeurtenissen met al haar ervaringen verdwijnen in de onbewuste laag van onze psyche, om daar dan invloed uit te oefenen op ons gedrag.

Met behulp van onze nachtelijke wereld, waar ons nachtleven zich afspeelt, verwerken we deze gebeurtenissen. Dromen zijn daar boodschappers van. Zij laten ons zien wat ons ’s nachts, in ons nachtleven bezig houdt. Zij laten ons zien wat ons bewustzijn (nog) niet kon bevatten of verwerken. Dromen geven ons de kans om dat wat we nog onbewust is, bewust te maken en te integreren in ons leven. Zij laten op een andere manier, vanuit een andere laag, zien wat ons leven stimuleert en tegenhoudt. Spiegelen ons gedrag op een manier waarop we ons geconfronteerd weten met de soms duistere kanten in onszelf. Dromen kunnen ons wakker schudden en helpen om onszelf in balans te brengen. Deze wonderbaarlijke boodschappers uit onze onbewuste wereld kunnen goede reisgenoten zijn in ons leven.

Droom: In het theater waar de dromer is, is hij tegelijkertijd podium, acteur, souffleur, regisseur, auteur, publiek en criticus.

Carl Gustav Jung

Daadwerkelijk met dromen aan de slag gaan, droomwerk verrichten, heeft een ware therapeutische werking.

Het werken met dromen is gebaseerd op inzichten van C.G.Jung en vindt plaats met behulp van nachtboek schrijven, geleide fantasie, regressietherapie, droomduiding , creatieve therapie, en familieopstellingen

Neem gerust contact met mij op wanneer je met dromen aan het werk wil gaan.